Turniej szachowy z Polską 2050

Planujemy zorganizowanie turnieju szachowego dla dzieci i młodzieży. Turniej zostanie podzielony na kategorie wiekowe. Zakupiony z funduszy Minigrantu sprzęt zostanie wykorzystany w kolejnych projektach Stowarzyszenia.