Zakup i instalacja budek lęgowych

Dofinansowanie z minigrantów pozwoli na zakup 24 budek lęgowych dla ptaków. Akcja będzie prowadzona na terenie Szczecina w okolicach odpowiednich dla miejsc lęgowych ptaków.