Stop! Kryzys bezdomności można przerwać!

Akcja polegała na stworzeniu i kolportowaniu materiałów informacyjnych, adresowanych do osób dotkniętych kryzysem bezdomności. W dystrybuowanych  materiałach znajdują się informacje o miejscach, w których osoby dotknięte kryzysem mogą znaleźć profesjonalne wsparcie. Ulotki i plakaty mają uświadomić odbiorcom treści, że wyjście z kryzysu jest możliwe.