Andrzejkowe popołudnie dla dzieci w Domu Samotnej Matki

Celem projektu było zorganizowanie popołudnia zabaw andrzejkowych dla dzieci i ich mam w Domu Samotnej Matki. Ideą wydarzenia jest integracja mieszkańców ośrodka z osobami z zewnątrz. Opolscy wolontariusze planują przeprowadzić szereg zabaw, gier zespołowych, oraz konkursów edukacyjnych. Pozyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup gier planszowych, przyborów plastycznych, farb do malowania twarzy oraz słodyczy.