Zimowy piknik feryjny

Jednodniowy piknik został zorganizowany w Wigierskim Parku Krajobrazowym dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach pikniku odbyła się prelekcja z przedstawicielem Parku nt. zimowych zwyczajów zwierząt, oraz ochrony ptaków, połączona z warsztatami budowania budek lęgowych. Budki zostaną powieszone na terenie Suwałk. Piknik zakończony był wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.