Nasi w Sejmie! Szymon i Agnieszka członkami Stowarzyszenia, ale już nie w Zarządzie.

27 listopada 2023
14:25

W naszym Stowarzyszeniu nadeszły spodziewane zmiany.

W związku z objęciem mandatów w Sejmie RP, rezygnację z funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia złożyli jego Prezes – Szymon Hołownia oraz Wiceprezeską – Agnieszka Buczyńska. 
Dla nas jest to też symboliczny moment, bo to „koniec” pewnej epoki. Jesteśmy niezmiernie dumni, że Ci, którzy tworzyli nasz filar od początku, będą nas teraz reprezentować w polityce krajowej.
Ponadto, Szymon to teraz również Marszałek Sejmu, czyli jedna z najważniejszych dla głosu obywateli funkcji politycznych.

Zgodnie z deklaracjami zainteresowanych, Szymon i Agnieszka będą wspierać działania Stowarzyszenia 
i w nich uczestniczyć. Liczymy również na ich własną inicjatywę. Ponadto, biuro poselskie Agnieszki Buczyńskiej znajdziecie pod adresem naszego biura stowarzyszenia w Gdańsku.Najbliższe Walne Stowarzyszenia będzie również zebraniem wyborczym, w którym uzupełnimy skład Zarządu. Agnieszka i Szymon pozostają w gronie członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050