Niedopasowane puzzle samorządowych finansów

13 stycznia 2023
13:45
Woj. pomorskie

W Domu Rybaka we Władysławowie odbyło się spotkanie mieszkańców, samorządowców i społeczników dotyczące finansów samorządu w czasach kryzysu. 

Gości przywitał przedstawiciel organizatorów, radny gminy Władysławowo – Szymor Redlin, a samo spotkanie prowadziła Wioletta Tomczak, liderka Stowarzyszenia Polska 2050 w Gdyni, która wskazała na to jak ważna jest wieloobszarowa obywatelska aktywność przejawiająca się uczestnictwem w wyborach, udziałem w akcjach społecznych i dzieleniem się wiedzą w organizacjach analitycznych. Porównała te organizacje do odpowiednio „rąk”, „serca” i „głowy”. 

Zasadniczą część spotkania wypełniła prezentacja dr. Patryka Kaczmarka z Uniwersytetu Gdańskiego i instytutu Strategie 2050, dotycząca wyzwań finansowych samorządu związanego z sytuacją wojenną, inflacyjną i reformą podatkową.

– Obecny model finansowania samorządów, opierający się na wielu różnych, nie do końca pasujących do siebie instrumentach przypomina dociskanie do siebie niepasujących puzzli. Teoretycznie można je ułożyć, ale nie budują spójnego obrazu – mówił dr Patryk Kaczmarek.

Podczas spotkania podkreślono jak ważnym byłoby stworzenie uniwersalnego i spójnego modelu finansowania samorządów opartego o udział samorządów w innych niż PIT i CIT instrumentach fiskalnych takich jak VAT i akcyza. Zwrócono również uwagę na specyfikę turystyczną gminy Władysławowo, która z jednej strony umożliwia jej oparcie dochodów w większej mierze o dochody z lokalnych podatków i opłat, z drugiej strony wymaga dywersyfikacji. W tym celu gmina Władysławowo realizuje szereg inwestycji w infrastrukturę, wartych w 2023r. 88 mln złotych, które mają również zwiększyć potencjał inwestycyjny regionu i umożliwić w przyszłości inwestycję między innymi w potencjalny port instalacyjny dla elektrowni off-shore.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja uczestników i wymiana wzajemnych poglądów i doświadczeń. 

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Polska 2050 Powiat Pucki.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050