Grzegorz Okuła

Członek Zarządu Regionu Podlaskiego

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050