Magdalena Boczkowska

Przewodnicząca Zarządu Regionu łódzkiego

Magdalena Boczkowska

Do Polski 2050  dołączyłam jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 roku jako wolontariuszka, wspierając aktywnie wszystkie działania kampanijne. Od października 2021 r współzarządzam wolontariatem Stowarzyszenia Polska 2050 w Łodzi.

Dla mnie to jest najbliższa forma obcowania z drugim człowiekiem, bycie blisko jego rzeczywistych problemów, poznanie także świata osób wykluczonych z rozmaitych powodów.

Dzięki działaniom, jakie przeprowadziliśmy w stowarzyszeniu mogę choć w małym stopniu (ale dla mnie i tak wielkim), pomóc potrzebującym, reagować na niesprawiedliwość, poprawiać naszą rzeczywistość, nasze środowisko, a w rezultacie tworzyć kraj, w którym żyje się lepiej.

Od 29 marca 2023 r pełnię funkcję Liderki Zarządu Regionu Łódzkiego.
Działania społeczno-polityczne na rzecz lokalnej społeczności są nadal dla mnie priorytetem.
Szczególne ważne są dla mnie działania proekologiczne, działania na rzecz walki z bezdomnością, projekty na rzecz dzieci i rodzin z pieczy zastępczej, które realizujemy m.in. już kolejny rok w Łodzi i w powiatach.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050