Martyna Rękas

Członkini Zarządu

Martyna Rękas

Pochodzę z Lubartowa. Jestem magistrem prawa oraz prawa kanonicznego. Aktualnie jestem aplikantką adwokacką III roku w Izbie Adwokackiej Lubelskiej. Dzięki praktyce w kancelariach poznałam możliwości działania na rzecz potrzebujących pomocy prawnej, w szczególności dzieci i ich rodzin.

W działalność Stowarzyszenia Polska 2050 jestem zaangażowana od samego początku. Razem z innymi członkami koła powiatowego w Lubartowie organizowałam pomoc dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Jestem nadal włączona w pomoc na rzecz uchodźców znajdujących się w ośrodku w Bezwoli. Wraz z innymi porządkujemy również miejsca pamięci narodowej, organizujemy akcje ekologiczne.
Dla mnie sens mają, przede wszystkim, działania wspierające edukację prawną społeczeństwa oraz edukację na rzecz klimatu i środowiska.POLSKA
2050
STRATEGIE
2050