Oświadczenie w sprawie realizacji grantu„Mobilny punkt opieki nad zwierzętami – Expo Nadarzyn”

19 sierpnia 2022
10:54
Woj. mazowieckie
Stowarzyszenie Polska 2050, działając zgodnie z zakresem działalności statutowej, w którą wpisuje się również działanie na rzecz opieki nad zwierzętami, zrealizowało na przestrzeni maja i czerwca tego roku grant uzyskany ze środków publicznych. Dzięki przyznanym środkom finansowym przez urząd Wojewody Mazowieckiego mogliśmy zapewnić szereg działań weterynaryjnych w ramach zakresu zamieszczonego w umowie z Urzędem Wojewódzkim. Miejscem realizacji zadania publicznego był Ptak Warsaw Expo, al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, na terenie którego powstał fizyczny punkt opieki nad zwierzętami, stworzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Realizowane działania weterynaryjne to m.in.
 • Poradnictwo weterynaryjne, profilaktyka,
 • Leczenie zwierząt przywiezionych z Ukrainy, w tym profilaktyka wścieklizny i innych chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 • Znakowanie zwierząt, 
 • Zabiegi weterynaryjne (na miejscu bądź w przypadku większych zabiegów chirurgicznych z dowozem do lecznicy weterynaryjnej),
 • Doradztwo w zakresie opieki nad zwierzętami, w tym w zakresie przepisów dotyczących przewozu zwierząt przez granicę UE, 
 • W razie konieczności wspieranie właścicieli w zakresie wyżywienia zwierząt i zapewnienia im karm oraz innych niezbędnych środków,
 • Wsparcie językowe.

W związku z szerzącym się pomówieniami oraz wskazywanie na szkodliwe i nieczyste działanie Stowarzyszenia Polska 2050 i jego wolontariuszy podczas realizacji tego grantu, pragniemy jednoznacznie i stanowczo zaznaczyć, że nic takiego nie miało miejsca. Grant został zrealizowany i rozliczony zgodnie z wszystkimi wytycznymi, które zostały wskazane przez Urząd Wojewódzki.

A sama realizacja przyczyniła się do:

 • Ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych (w tym wścieklizny) i pasożytniczych,
 • Umożliwienia uchodźcom opieki nad ich zwierzętami, co zapobiegało rozwojowi bezdomności psów i kotów (aby te zwierzęta nie musiały trafiać do polskich schronisk),
 • Leczenia chorób i urazów wśród zwierząt, wynikających z sytuacji wojennej w Ukrainie oraz z transportu do Polski,
 • Zapewnienie dobrostanu zwierząt,
 • Zwiększenia bezpieczeństwa dla właścicieli zwierząt oraz ich współmieszkańców,
 • Zwiększenie komfortu psychicznego właścicieli zwierząt pochodzących z Ukrainy.

Pragniemy również jasno i ostatecznie oświadczyć, w związku z szerzącymi się głównie w mediach społecznościowych krzywdzącymi dla nas informacjami, że:

 • Zakres grantu uzyskanego od Wojewody Mazowieckiego obejmował wyłącznie działania typowo weterynaryjne,
 • Zakres grantu uniemożliwiał wydatkowanie przyznanych środków lub dzielenie się środkami z innymi organizacjami, aby zapewnić np. na karmę lub akcesoria zwierzęce,
 • Sposób oznakowania miejsca został wskazany przez Urząd Wojewódzki w podpisanej umowie grantowej (logotypy, itd.),
 • Członkowie Stowarzyszenia nie byli nigdy zatrudnieni w podmiocie, który realizował usługi weterynaryjne,
 • Całość grantu została przeznaczona na opiekę nad zwierzętami. Z grantu nie były pokrywane żadne koszty organizacyjne i wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia.

Nie mamy zamiaru odnosić się do wszystkich szerzących się oskarżeń i pomówień, które kumulują się wokół realizowanego przez Stowarzyszenie Polska 2050 grantu, głównie za sprawą dwóch organizacji. Chcemy jednak jasno i dosadnie poinformować, że dalsze szkalowanie naszego Stowarzyszenia, a w szczególności wolontariuszy i członków będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych w kierunku zapewnienia dobrego imienia naszej organizacji i jej członków.

Zarząd Stowarzyszenia Polska 2050

Podpisane oświadczenie przez dwuosobową reprezentację Zarządu.

Oświadczenie Zarzadu Stowarzyszenia_ pomoc weterynaryjna!

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050