Plan Polska 2050 w celu przeciwdziałania pandemii – konferencja prasowa w Gdańsku

07 stycznia 2022
11:39
Woj. pomorskie

Przewodniczący partii Polska 2050 Michał Kobosko podczas konferencji prasowej zorganizowanej 05 stycznia 2022 roku w Gdańsku przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim podkreślił, że w Polsce mamy najwyższą w Europie liczbę tzw. nadmiarowych zgonów (na COVID i inne schorzenia) w związku z epidemią. Zmarło już ok 200 tys. osób !

W samym Gdańsku, w grudniu 2021, zmarło najwięcej osób od 1945 r. i to pomimo zaszczepienia ponad 70% mieszkańców. Wskazał, że nadchodzi już nie kolejna fala, ale prawdziwe tsunami. Zostały przekroczone wszystkie wskaźniki, które minister zdrowia Adam Niedzielski sygnalizował jako czerwone linie, po których rząd podejmie konkretne działania. Działań brak, a w kolejny kryzys pandemiczny wkraczamy nieprzygotowani w dostatecznym stopniu, z prawie 20 tys. zajętych łóżek szpitalnych. W obliczu takiej katastrofy czas wznieść się ponad podziały polityczne. Umierają zwolennicy wszystkich partii, wobec życia i śmierci wojny polityczne powinny zostać odłożone na bok.

Wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050 Agnieszka Buczyńska skomentowała sytuację rodziców, których dzieci zgodnie z założeniami rządu 10 stycznia powinny wrócić do szkół. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia oferuje wyłącznie komentarze „na dziś”, co nie pozwala rodzinom zaplanować najbliższych tygodni, ponieważ w świetle wypowiedzi przedstawicieli rządu zmian można spodziewać się w każdej chwili.

Niepokoi także spadek liczby szczepień dzieci odnotowany przez Ministerstwo. Zagadnienie to wymaga zintensyfikowania akcji promocyjnych i informacyjnych, a także przywrócenia akcji szczepień w szkołach, za czym postuluje Polska 2050.

Przypomniała także, że od początku pandemii stowarzyszenie Polska 2050 angażuje się bezpośrednio w akcje społeczne związane z pomocą osobom najsłabszym – akcje pomocy w zakupach, zbiórki rzeczy dla potrzebujących, wsparcie dziecięcych oddziałów psychiatrycznych, przygotowywanie posiłków dla osób w kryzysie bezdomności, czy tzw. koperty życia dla osób starszych, zawierające informacje dotyczące stanu zdrowia, które mogą pomóc w sytuacji konieczności udzielenia im pomocy.

Radca prawna i członkini Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050 Miłosława Zagłoba przedstawiła stanowisko Polska 2050 wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, zwanego ustawą sanitarną. Brak oceny skutków regulacji, która byłaby obowiązkowa dla rządowego projektu ustawy, budzi poważne wątpliwości, co do tego jak te regulacje przygotowano – czy policzono realne koszty ich wdrożenia i realistycznie oszacowano skutki.

Polska 2050 zgłosiła poprawki do projektu ustawy, którego wysłuchanie publiczne odbyło się w Sejmie 5 stycznia:

 • Koszty powszechnego testowania nie mogą być przerzucone na obywateli – a liczba testów do dyspozycji pracodawców i usługodawców nie może być arbitralnie ograniczana.
 • W Polsce powinien obowiązywać standardowy okres ważności testów: 72 godziny w przypadku testów PCR oraz 48 godzin w przypadku szybkich testów antygenowych, który państwa członkowskie UE uzgodniły jeszcze jesienią, a w odniesieniu do zaświadczeń o przebytej infekcji wirusa SARS- CoV-2 przez pierwszych 180 dni po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu PCR lub certyfikat zaszczepienia przeciwko COVID-19.
 • Dane o wynikach testów, a także dane o przebytej infekcji COVID-19 lub o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 – w tym wizerunek, który ma znaleźć się w projektowanej aplikacji do kontroli, stanowią dane osobowe szczególnej kategorii w rozumieniu przepisów RODO i muszą podlegać lepszej ochronie niż w projektowanych przepisach.
 • Niezbędne jest wprowadzenie obowiązkowych szczepień grup zawodowych: nauczycieli i pracowników publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dziennych opiekunów i pracowników placówek pieczy zastępczej, pracowników instytucji pomocy społecznej oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tymi podmiotami, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia w zakresie ich stanu zdrowia.
 • Należy wprowadzić obowiązek szczepień dla posłów i senatorów, ponieważ ich obowiązkiem jest dawanie przykładu, a wprowadzenie takiego ograniczenia ich wolności jest dopuszczalne, gdy przemawia za tym inna konstytucyjna wartość, której projektodawca daje pierwszeństwo. Konstytucyjną wartością jest w tym przypadku zdrowie publiczne, a zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie i senatorowie wykonują swój mandat kierując się dobrem Narodu.

Zespół Ekspertów Instytutu Strategie 2050 opracował zestaw 10 rekomendacji dotyczących działań przeciw pandemicznych w najbliższych tygodniach.

 1. Intensywna promocja szczepień w formie ogólnopolskiej kampanii w mediach społecznościowych i publicznych oraz kampanii celowanych.
 2. Politycy powinni świecić przykładem: należy wprowadzić obowiązek zaszczepienia posłów i senatorów.
 3. Ochrona najbardziej narażonych: konieczne jest wprowadzenie obowiązku szczepień pracowników i współpracowników na umowach cywilnoprawnych jednostek opieki długoterminowej i placówek pomocy społecznej, nauczycieli i opiekunów w przedszkolach i żłobkach, a także wsparcie organizacji testów i szczepień dzieci w szkołach.
 4. Uregulowanie wszystkich obostrzeń w ustawie, nie w rozporządzeniach.
 5. Zdecydowane ściganie osób wykonujących zawody medyczne, szerzących nieprawdziwe treści dotyczące pandemii oraz szczepień, a także osób wytwarzających oraz posługujących się fałszywymi certyfikatami szczepień.
 6. Darmowe i dostępne dla wszystkich testy.
 7. Czasowa reorganizacja szpitali – w każdym województwie należy zidentyfikować kilka specjalistycznych szpitali oraz kilka wielospecjalistycznych, które będą dedykowane wyłącznie chorym bez Covid-19 oraz uruchomienie dedykowanego system testowania przy przyjęciu do tych szpitali.

* w tym jak najszybsze uruchomienie Szpitala Tymczasowego w Gdańsku!

 1. Wprowadzenie przepisów umożliwiających pracodawcom i usługodawcom weryfikację zaszczepienia.
 2. Transparentny i sprawiedliwy system delegowania do pracy przy Covid-19 medyków, zamiast dotychczasowych arbitralnych decyzji wojewodów i ochrona systemu POZ przed pogorszeniem warunków udzielania świadczeń i wydłużającymi się kolejkami.
 3. Wydanie rekomendacji dotyczących przestrzegania w kościołach przepisów sanitarnych (limity, dezynfekcja, dystans, maseczki) oraz wydawania komunii wiernym na rękę.

Lider Polska 2050 w Gdańsku Łukasz Kopeć wskazał, że Polska 2050 popiera postulaty organizacji przedsiębiorców dotyczące podjęcia w trybie pilnym prac:

 • nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy, 
 • nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nieposiadających UCC do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu,
 • działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami,
 • zmobilizowania służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych.

Podkreślił, że rząd nadal nie traktuje poważnie przedsiębiorców – pracodawców i usługodawców, których w dodatku uderzy w 2022 roku, na równi z kolejną falą zakażeń, fala drożyzny.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050