Pomagamy pupilom z Ukrainy

22 lipca 2022
12:55
Woj. mazowieckie

Wroga napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spowodowała ogromną falę uchodźców z Ukrainy, a wraz z nimi również zwierząt domowych,  których właściciele, uciekając przez wojną nie mogli pozostawić na pastwę losu. Prowadzone od pierwszych dni zbiórki karmy dla zwierząt pokazały, że skala jest ogromna, a zwierzęta, oprócz jedzenia również potrzebują profesjonalnej weterynaryjnej pomocy.

15 marca 2022 r. z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie rozpoczęło się działanie weterynaryjnego punktu pomocowego dla zwierząt towarzyszących,  przywiezionych lub uratowanych z Ukrainy. Mobilny punkt uzupełnia pomoc niesioną uchodźcom w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie. W pomoc realizowaną w ramach wolontariatu włączyli się członkowie Stowarzyszenia Polska 2050, wraz z okolicznymi przychodniami weterynaryjnymi. Pomoc obejmowała wsparcie właścicieli, porady medyczne i prawne, leczenie zwierząt, znakowanie, szczepienie, profilaktykę, wystawianie dokumentów przewozowych i wykonywanie pilnych operacji chirurgicznych.

“Duże obciążenie oraz nakład czasu i kosztów spowodował, że jeszcze w marcu część zakładów zaprzestała dalszych dyżurów. Nie był to jednak koniec naszych działań, wręcz przeciwnie, zobaczyliśmy ogrom pracy przed nami” – mówi Hanna Kaczorowska ze Stowarzyszenia Polska 2050, technik weterynaryjny oraz tłumaczka z j. rosyjskiego, działająca w punkcie od początku.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Stowarzyszenie Polska 2050 zostało zaproszone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do konkursu na dofinansowanie działań na rzecz uchodźców. W czerwcu Stowarzyszenie uzyskało grant na kwotę 107 800 zł, dzięki któremu możliwa była kontynuacja profesjonalnej pomocy zwierzętom, świadczonej do tej pory na koszt wolontariuszy. Ze względu na charakter organizowanej przez Wojewodę Mazowieckiego akcji, Stowarzyszenie Polska 2050 wzięło na siebie wszystkie koszty administracyjne i logistyczne. Wniosek grantowy uwzględnia wyłącznie koszty podwykonawcy, tj. profesjonalnego zakładu leczniczo-weterynaryjnego, dysponującego między innymi zapleczem szpitalnym, diagnostycznym i chirurgicznym oraz transportowym, aby mobilny punkt pomocy mógł skutecznie i bezpiecznie nieść pomoc potrzebującym.

“Ze względu na zaangażowanie kilku fundacji działających na miejscu w zakresie dostarczania karm i akcesoriów zoologicznych mogliśmy skoncentrować nasze działania przede wszystkim na leczeniu zwierząt i wystawianiu dokumentów” – kontynuuje Hanna. Część pomocy realizowana jest na miejscu, ale najcięższe przypadki, w tym wszystkie wymagające leczenia chirurgicznego i szpitalnego, są transportowane i leczone w przychodni i szpitalu dla zwierząt, gdzie są operowane, hospitalizowane i objęte całodobową pomocą lekarsko-weterynaryjną. Dzięki grantowi Stowarzyszenie Polska 2050 mogło dotąd pomóc kilkuset zwierzętom. Pomoc ta objęła przede wszystkim zabiegi weterynaryjne, takie jak operacje chirurgiczne, sterylizacje, ale również szczepienia czy zabiegi ambulatoryjne. “Naszej akcji pomocy weterynaryjnej nie ograniczyliśmy do okresu zawartego w umowie grantu, przewidzianej w maju i w czerwcu, a kontynuujemy ją nadal” – dodaje Hanna Kaczorowska.

Wolna, niepodległa Ukraina to polska racja stanu. Dlatego – bez względu na podziały – tak ważne jest, abyśmy wszyscy, solidarnie dokładali wszelkich starań, by wesprzeć naszych walczących sąsiadów. Każda pomoc – także zwierzętom – to cegiełka na odbudowę Ukrainy. Jako ruch Polska 2050 mamy zamiar działać w tym zakresie tak długo, jak tylko będzie taka potrzeba.

Cieszymy się ze współpracy z każdym, kto podziela nasze zdanie w tym temacie.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050