Dyskusyjny Klub Książki “2050 myśli”

W ramach działalności Stowarzyszenia powołaliśmy nieformalne Książkowe Kluby Dyskusyjne pod nazwą #2050myśli. Celem Klubów jest merytoryczne wzmocnienie ruchu, kształtowanie postaw obywatelskich, integracja wolontariuszy, sympatyków i członków ruchu, promocja czytelnictwa, budowa lokalnych jednostek, tworzenie wspólnych projektów, inspiracja dla ruchu.
Są to niewielkie grupy osób spośród wolontariuszy i członków zainteresowanych czytelnictwem i możliwością dyskutowania na tematy bliskie DNA ruchu. Omawiana literatura dotyczy głównie tematów społecznych, politycznych, szeroko pojętej demokracji i praworządności, ekologii, klimatu, historii współczesnej, filozofii, etyki, ekonomii.
Członkowie klubu mają wzajemnie się inspirować, skonfrontować swoje przemyślenia, dzielić się swoją wiedzą i kompetencjami, by stać się merytoryczną podporą ruchu. Cyklicznie poszczególne lokalne kluby będą łączyć się na wspólną debatę i zapraszać gości.
Zapraszamy do współpracy i kontaktu:
2050mysli@stowarzyszenie2050.pl

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050