Kontrakty obywatelskie

Celem Stowarzyszenia Polska 2050 jest identyfikacja lokalnych potrzeb, w efekcie czego są zawierane z mieszkańcami kontrakty dotyczące najbardziej istotnych dla danej społeczności problemów i zagadnień. Zawieranie kontraktów ma charakter ogólnopolski i odbywa się na wielu poziomach – od wsi, miasteczek, gmin, aż po powiaty. Kontrakty obywatelskie to są projekty, które inicjujemy używając wszelkich możliwych narzędzi w rękach lokalnych społeczności tj. obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, funduszy sołeckich, budżetów obywatelskich, lokalnych działań, akcji społecznych czy istniejącego orzecznictwa.

W ciągu ostatnich miesięcy zawarliśmy 32 kontrakty o zróżnicowanym charakterze, np.:

  • instalacja oświetlenia na jednej z ulic w powiecie pruszkowskim,
  • przygotowania raportu dotyczącego ilości czujników smogowych na Żywiecczyźnie,
  • ochrona praw mieszkańców powiatu w zakresie zachowania neutralności środowiskowej, oraz ochrony zbiornika ujęcia wody pitnej znajdującego się przy odpadach po spalarniach węglowych w województwie zachodniopomorskim,
  • koncepcja przebudowy niebezpiecznego przystanku autobusowego w województwie podkarpackim.
POLSKA
2050
STRATEGIE
2050