Rowerem w przyszłość

Po czerwcowej publikacji analizy dotyczącej infrastruktury rowerowej na styku warszawskich dzielnic i ich gmin ościennych i propozycji zmian w kierunku jej usprawnienia (raport dostępny na stronach Instytutu Strategie 2050 tutaj), a także w ślad za już organizowanymi wydarzeniami promującymi kolarstwo, jak „Cyklofrajda”, monitoring ścieżek i sztafety organizowane lokalnie, postanowiliśmy uruchomić projekt pod hasłem #Roweremwprzyszłość.

Zgodnie z diagnozą zawartą w naszym programie „Polska na zielonym szlaku”, już dziś należy działać w obszarze zrównoważonego transportu, aby zbliżyć się do celu określonego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Niewątpliwie drogą do tego będzie postawienie na zrównoważoną mobilność. Potrzebujemy alternatywy do korzystania z auta, a będzie to możliwe tylko w przypadku odpowiedniego rozwoju nowej infrastruktury.

Dlatego również z perspektywy ogólnopolskiej niezbędne jest pilne rozpoczęcie prac nad stworzeniem strategii zrównoważonej mobilności dla Polski i stopniowe jej wdrażanie tak, aby wspierała lokalne samorządy, dawała możliwość wymieniania się dobrymi praktykami, szukania skutecznych i efektywnych rozwiązań oraz pokazywania już istniejących i działających projektów w tym obszarze.

Chcemy, wraz z naszymi wolontariuszami, być rzecznikami w sprawach dotyczących braku infrastruktury rowerowej, niebezpiecznych przejazdów, rozwiązań nieskutecznych, hamujących promocję tego środka lokomocji.

Będziemy działać, aby:

  • promować tworzenie ścieżek rowerowych lub/i bezpiecznych przejazdów dla rowerów,
  • monitorować powstałą infrastrukturę i zwracać uwagę na jej braki poprzez lokalnie sporządzane analizy,
  • doprowadzić do powstania nowych, bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań,
  • walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym,
  • integrować i promować środowisko rowerowe, aby sprzyjać rozwojowi tej branży (to część drogi do „Polski zielonej”),
  • aktywizować społeczeństwo – rower to aktywność sportowa dostępna dla większości z nas.

Rower to nie tylko rekreacja. To dla wielu środek lokomocji, szansa na ograniczenie korzystania z auta i wydatków na paliwo lub bilety oraz mniejsza emisja CO2 do środowiska. To mniejsze korki, to promocja miast i gmin, które mogłyby zaistnieć na turystycznej mapie Europy. To aktywność fizyczna, która w dłuższej perspektywie wpływa korzystnie na kondycję zdrowotną społeczeństwa. To myślenie w perspektywie pokolenia, a nie kadencji – zgodnie z naszym DNA. Stąd hasło #roweremwprzyszłość.

Osoby zainteresowane tematem zrównoważonego transportu i działaniem w naszej grupie lub zaproszenia do wspólnych inicjatyw, prosimy kierować na: k.suwala@stowarzyszenie2050.pl i roweremwprzyszlosc@stowarzyszenie2050.pl

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050