Ziemia na pokolenia

Celem prowadzonych przez nas akcji jest wzmacnianie świadomości proekologicznej, jak również eko-edukacja wdrażana poprzez aktywność. EKO akcje nie tylko sprowadzają się do sprzątania lasów i najbliższej okolicy z pozostawionych przez innych śmieci, lecz również sadzimy, siejemy, budujemy, prowadzimy warsztaty, składamy wnioski i interpelacje (np. dot. systemu kaucyjnego), protestujemy przeciwko nieuzasadnionym wycinkom drzew, lub nieprzemyślanym ustawom (np. w sprawie nowelizacji Ustawy o lasach). Wiosną tego roku zorganizowaliśmy 23 akcje nasadzeniowe, w których zasadziliśmy 1900 drzew i krzewów, rozdaliśmy 6500 sadzonek drzew, zasialiśmy 9 łąk kwietnych, zbudowaliśmy 3 żywe altany, rozrzuciliśmy 150 bomb siewnych i rozdaliśmy 200 opakowań nasion łąk kwietnych.
W ramach naszych słynnych EKO SPACERÓW w sumie zebraliśmy 99 ton śmieci! Niekwestionowanym rekordzistą zostało województwo mazowieckie: wolontariusze w trakcie eko spaceru zebrali 1400 opon! W sumie do tej pory zebraliśmy ich około 1700.
W czerwcu świętowaliśmy Dzień Roweru i w związku tym promowaliśmy zrównoważony transport poprzez organizację kilku rowerowych inicjatyw. Kontynuujemy akcję #2050kroków – zamiana samochodu na rower lub spacer. Naszym celem jest 2050 km na województwo! 2050 km to 90 kg niewyemitowanego CO2!
Osoby zainteresowane naszymi akcjami mogą pisać na adres:
ziemianapokolenia@polska2050.pl

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050