Rafał Komarewicz reprezentował Polskę 2050 Małopolskie na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

10 września 2021
14:37

Przedstawiciele Polski 2050 pojawili się na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Polskę 2050 Małopolskie reprezentował na tym wydarzeniu Radny Miasta Krakowa –  Rafał Komarewicz.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to międzynarodowe wydarzenie będące największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań. W jego trakcie toczone są dyskusje o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, a także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. “Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.” – informuje organizator.

8 września 2021 roku Rafał Komarewicz wziął udział w panelu dyskusyjnym o temacie “Zieloni jak… miasto! Nowoczesna i zróżnicowana infrastruktura miejska”. Komarewicz w czasie swojego wystąpienia opowiedział o perspektywach zrównoważonego rozwoju dla Krakowa i o tym co dobrego udało się już zrobić w tej kwestii np. o przeciwdziałaniu smogowi. Mówił o ambitnych planach Krakowa w związku z zakupem 40 autobusów napędzanych wodorem, co uczyni z tego miasta liderem wśród użytkowników tego typu transportu oraz zwrócił uwagę na starania dotyczące zabudowy z uwzględnieniem zieleni oraz zielonych przestrzeni rekreacyjnych takich jak np. parki kieszonkowe.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050