Rzeczpospolita Seniorów w Sejmie RP już 9 stycznia

12 grudnia 2023
09:59

Już 9 stycznia o godzinie 16.00 odbędzie się debata panelowa pod tytułem „RZECZPOSPOLITA SENIORÓW” w Sejmie RP, której organizatorem są Kluby Seniora Polska 2050.
Zaproszeni zostali przewodniczący głównych organizacji senioralnych oraz posłowie z nowo-powstałej komisji senioralnej.
Przewidziany jest udział Agnieszki Buczyńskiej, członkini komisji senioralnej z ramienia Polski 2050 Szymona Hołowni, jak również udział Marszałka.

Jednocześnie będzie to okazja do integracji różnych środowisk senioralnych z komisją senioralną.
Udział potwierdzili m.in.:

Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Krystyna Lewkowicz – Prezeska Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zbigniew Tomczak – Prezes Stowarzyszenia Obywatelski Parlament Seniorów.

dr. Marek Bochowicz – Zastępca Prezesa Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów

Jako eksperci wystąpią:
dr Zofia Szweda-Lewandowska – SGH Katedra Polityki Społecznej
Elżbieta Góra – członkini Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2050, organizatorka projektu polityki senioralnej i DEBAT „Seniorzy mają głos” w ramach projektu UTW 2050.

Inspiratorami i organizatorami spotkania są sami seniorzy, by zaproponować współpracę i pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów tzw. srebrnej gospodarki, ale również w perspektywie dobra przyszłych pokoleń – naszych dzieci i wnuków.

W ramach debaty, zostanie poruszony temat „Roli organizacji senioralnych w aspekcie rewolucji demograficznej”. Organizatorzy przekonują, że kryzys demograficzny polegający na gwałtownym wzroście udziału seniorów 60/65+ w społeczeństwie jest olbrzymim zagrożeniem dla umowy społecznej zapewniającej stabilność wypłat emerytur i funkcjonowania struktur państwowych dotyczących seniorów. Tak jak kryzysy klimatyczny czy energetyczny wymagają pilnych rozwiązań systemowych. Globalne podejście do wyzwań, jakie stoją przed nami potrzebują zgodnej współpracy stron ustawodawczej, naukowej i społecznej.

Na tym pierwszym spotkaniu skupimy się głównie na tym, jak wyzwolić społeczny potencjał seniorów, by w większym stopniu mogli generować wartość dodaną, a nie tzw. koszt dla państwa.

Debata odbędzie się w sali nr 312 w budynku U.

Kontakt:
Andrzej Sławiński – koordynator ogólnopolski
Kluby Seniora Polska 2050
seniorzy@stowarzyszenie2050.pl

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050