Sierakowice debatują o finansach

23 listopada 2022
10:14
Woj. pomorskie

21 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach odbyło się spotkanie mieszkańców, samorządowców i społeczników dotyczące finansów samorządu w czasach kryzysu. Spotkanie w imieniu organizatora tj. Stowarzyszenia Polska 2050 Powiat Kartuski prowadził Jacek Fopke, który posługując się językiem kaszubskim wskazał na wyjątkowość gminy Sierakowice charakteryzującej się zaradnością, gospodarnością, przywiązaniem do tradycji i znanej już w całej Polsce… wysoką dzietnością.

Zasadniczą część spotkania wypełniła prezentacja dr Patryka Kaczmarka z Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Strategie 2050, dotycząca wyzwań finansowych samorządu związanych z sytuacją wojenną, inflacyjną i reformą podatkową. „Choćby nie wiem jak prężnie działali samorządowcy na szczeblu lokalnym – bez inwestycji w infrastrukturę kolejową i drogową rozwój gminy może być istotnie przytłumiony. Dlatego ważna jest solidarność., również w wymiarze samorządowym” – powiedział dr Patryk Kaczmarek.
Podczas spotkania podkreślono rolę solidarności i codziennej współpracy między samorządami. Tylko działając wspólnie można przyczynić się do istotnego zwiększenia jakości życia mieszkańców na całym Pomorzu. Warto podkreślić, że zarówno prelegenci jak i goście – radni gminni podkreślali, że obecna sytuacja finansowa gmin może ulec znacznemu pogorszeniu z uwagi na ceny energii, inflację, spowolnienie gospodarcze, brak środków unijnych i konsekwencje zmian w prawie skutkujących obniżeniem dochodów własnych. Istnieje obawa, że dochody gmin będą maleć, a koszty skokowo wzrastać.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja uczestników i wymiana wzajemnych poglądów i doświadczeń. Jedną z konkluzji spotkania było podkreślanie równowagi między poszczególnymi filarami sektora finansów publicznych a także postulat uwzględniania samorządów w podziale dochodów z podatku VAT i akcyzy.

 

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050