Spotkanie sołtysów powiatu nakielskiego

26 października 2021
13:15
Woj. kujawsko-pomorskie

W miniony piątek 22 października w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Trzeciewnicy odbyło się spotkanie sołtysów z powiatu nakielskiego. Było to drugie (po powiecie świeckim) z zaplanowanych pięciu spotkań z cyklu „Sołtysi, sołectwa i fundusz sołecki – propozycje zmian”, które proponują członkowie Stowarzyszenia Polska 2050. Konferencję poprowadził wielokrotnie nagradzany za działalność społeczną sołtys sołectwa Sadłóg w powiecie radziejowskim oraz członek zarządu Stowarzyszenia Polska 2050 w naszym regionie Arkadiusz Jąkalski. W trakcie spotkania podjęto dyskusję na temat propozycji, jakie Polska 2050 przygotowuje dla sołtysów i mieszkańców obszarów wiejskich. Poruszane były kwestie problemów, z jakimi borykają się sołtysi oraz kwestie funduszu sołeckiego. Spotkania miały formę otwartych dyskusji, podczas których większość postulatów była przyjmowana z aplauzem, aczkolwiek niektóre tematy prowokowały żywe dysputy. „Każde spotkanie niesie coś nowego –  nowa wymianę doświadczeń, nowe postulaty – powiedział Arkadiusz Jąkalski. 
Owocną rozmowę w gronie zainteresowanych (które tym razem w 100% stanowiły kobiety) umiliły typowe i mniej typowe akcenty kulinarne. Spotkanie zorganizowała Justyna Pardua – liderka regionu nakielskiego Stowarzyszenia Polska 2050.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050