Stop wycince 264 drzew w środku Lasu Kabackiego!

21 października 2021
11:09
Woj. mazowieckie

Żyjemy w czasach, kiedy na równi z kwestiami obronności musimy stawiać kwestie ochrony klimatu i przyrody, z myślą o nas samych i przyszłych pokoleniach. W tej chwili zagrożenie nie musi wjechać do Polski czołgami. Obecnie większym zagrożeniem dla naszego zdrowia, życia i dobrostanu są wichury, powodzie oraz susza.

Niestety  w Ministerstwie Obrony Narodowej została podjęta decyzja, aby na potrzeby Wojska Polskiego w samym sercu Lasu Kabackiego im. Stefana Starzyńskiego wygospodarować miejsce pod budowę parkingu przy jednostce wojskowej, co będzie wiązało się z wycinką 264 drzew.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Drzewa oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, produkują tlen, magazynują wodę, zapobiegają erozji gruntów, są domem dla zwierząt – pozytywnie wpływają na dobrostan ludzi i przyrody. Ich istnienie jest szczególnie ważne w czasach kryzysu wodnego, klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności.

Ich ochrona jest obowiązkiem organów państwa. Art. 74 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi jasno – „Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.”

 W trakcie wspólnej konferencji prasowej Ruchu Polska 2050 oraz Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, która odbyła się 20 października 2021 roku,  Minister Obrony Narodowej  Mariusz Błaszczak został wezwany do podjęcia decyzji o zaniechaniu wycinki 264 drzew przy jednostce wojskowej w Lesie Kabackim. Wraz z petycją złożonych zostało ponad 5 tysięcy głosów sprzeciwu mieszkańców i mieszkanek Ursynowa, wobec skandalicznych planów wycinki. Są to głosy sprzeciwu wobec zagrożeń klimatycznych, jak również głosy rozsądku, dążące do ograniczania skali kryzysu ekologicznego.

Jestem mieszkańcem Ursynowa i często bywam w Lesie Kabackim. To nasz ursynowski skarb – miejsce, gdzie chodzimy na spacery, odpoczywamy, jeździmy na rowerze. To też rezerwat, jedno z najcenniejszych przyrodniczych miejsc Warszawy. To, co planuje Ministerstwo Obrony to największa od lat wycinka drzew na Ursynowie, której skala jest porównywalna z wycinką drzewostanu typowego parku miejskiego – mówił Paweł Przewłocki, Miasto Jest Nasze.

Jeżeli taka inwestycja ma poprawić funkcjonalność obiektu wojskowego, który się tam znajduje, warto podjąć działania, które doprowadzą do utrzymania środowiska naturalnego w stanie nienaruszonym. Jest wiele przykładów, kiedy drzewostan stawał się elementem chroniącym infrastrukturę wojskową. Również zorganizowanie dowozu żołnierzy i pracowników jednostki z rozsądnie umiejscowionego parkingu do bazy komunikacją przyjazną środowisku może być rozwiązaniem, które uchroni nas od wycinki tylu cennie przyrodniczych drzew.

W naszej opinii remont parkingu nie wpisuje się w cele obronności Polski, a wojsko jeśli chce taki remont przeprowadzić powinno uwzględnić, że kontekst klimatycznymówiła Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca Koła parlamentarnego Polski 2050.

Kolejny parking samochodowy nie poprawi naszego bezpieczeństwa. Może to zrobić ochrona drzewostanu przeznaczonego dziś pod wycinkę, chroniąc przed powodziami, smogiem, czy gwarantując inne ważne usługi ekosystemowe.

Zatrzymajmy tę szkodliwą inwestycję! Drzewa muszą być chronione, a nie wycinane!

Transmisja konferencji na kanale Polski 2050 Mazowieckie: https://fb.watch/8Ly_tBpZWc/

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050