2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

31 marca 2023
15:32
Woj. zachodniopomorskie

Światowy dzień autyzmu

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Obchody tego dnia mają na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Kampania jest również okazją do kształtowania właściwych postaw prospołecznych i wzmocnienia globalnego politycznego zaangażowania. Pozwala też na bardziej efektywną współpracę międzynarodową w tej dziedzinie, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób z autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób ze spektrum autyzmu.

Na te postulaty odpowiadają również nasi wolontariusze, którzy doświadczają trudności osób w spektrum na co dzień. 

Projekt „Przyjazne miejsce dla osób w spektrum autyzmu”

Przedstawiamy projekt „Przyjazne miejsce dla osób w spektrum autyzmu”. Został on zainicjowany przez wolontariuszy Stowarzyszenia Polska 2050, dzięki pozyskanemu na realizację grantowi w ramach Fundacji Stocznia.

Inicjatorką i motorem napędowym całej akcji jest Anna Szewczyk, mama Kajtka  – dziecka w spektrum autyzmu.

Proces tworzenia projektu i przygotowania go  do realizacji  trwał kilka miesięcy!  Wszystko wydarzyło się w Szczecinie pod opieką i ze wsparciem Fundacja Stocznia. Wielkie Brawa należą się dla inicjatorki projektu, @Anna Szewczyk oraz pozostałych koordynatorów: Bartosz Czajka z @Polska 2050 Mazowieckie i @Agnieszka Kosińska z @Polska 2050 Zachodniopomorskie.

Projekt jest dedykowany osobom w spektrum autyzmu i  personelowi medycznemu. Celem tego projektu jest przygotowanie pacjentów w spektrum autyzmu  i ich opiekunów na wizytę w przychodni, badania lekarskie, badanie krwi czy szczepienia. Z drugiej strony – wiemy jak ważne jest przeszkolenie personelu medycznego do opieki zdrowotnej nad osobami ze szczególnymi potrzebami. W efekcie czego są wypracowywane wspólne metody postępowania.

Projekt realizujemy wspólnie z Krajowym Towarzystwem Autyzmu z Oddziałem w Szczecinie , które jest naszym partnerem merytorycznym .

Do projektu zaangażowali się wspaniali i kompetentni ludzie. Jego realizacja zaczęła się od kilku wybranych  przychodni medycyny rodzinnej w Szczecinie. W tym obszarze nawiązaliśmy współpracę  z Grupą Przychodni Medycyny Rodzinnej Szafera. W szczególności współpracowaliśmy z Angeliką Milkiewicz-Ławicką – wieloletnią Prezes KTA O/Szczecin, pedagoga specjalnego i zarazem  konsultanta d/s autyzmu .

Światowy dzień autyzmu – nadchodzące wydarzenia

Aby zwiększać świadomość społeczną w tym obszarze, wolontariusze ze Szczecina w niedzielę 23 kwietnia organizują Blue Run. Jest to bieg na zakończenie miesiąca świadomości Autyzmu.
Szczegóły wydarzenia znajdziesz tutaj

Ponadto, zależy nam w przyszłości na rozszerzeniu grona odbiorców projektu. Zaczniemy od dostosowania naszych  materiałów do specyfiki danego miejsca użyteczności publicznej. To pozwoli nam trafić do urzędników w instytucjach, pracowników placówek kultury i sportu, komunikacji miejskiej, pracowników policji i placówek edukacyjnych.

Liczymy na to, że te nowe dobre praktyki przeniesione zostaną do innych placówek medycznych, a także w inne miejsca użyteczności publicznej, kulturalnej, czy sportowej.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy w Szczecinie bieg integracyjny pod hasłem “Blue run”.

Takie samo przedsięwzięcie planujemy również i w tym roku.  W Szczecinie 23 kwietnia 2023 o godz. 12:00 organizujemy bieg integracyjny.  Zachęcamy inne województwa do włączania się do akcji aby edukować, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, jednocześnie przybliżając kwestię autyzmu szerszej społeczności.

Wszystkie materiały wideo przygotowywane w ramach projektu można obejrzeć tutaj https://youtu.be/Bi2ImKOG7T0 

A tutaj cały kanał: https://www.youtube.com/@przyjaznyautyzm

 

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050