Szymon Hołownia z wizytą w Kielcach

20 lipca 2021
10:49
Woj. świętokrzyskie

W czwartek 15 lipca do regionu świętokrzyskiego zawitał Szymon Hołownia – lider Ruchu Polska 2050. Spotkał się z mieszkańcami Kielc w ramach akcji #poznajmysię, która ma na celu odwiedzenie 380 powiatów w Polsce oraz wziął udział w konferencji  prasowej w sprawie zmniejszenia obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego o 1,3 ha na szczycie Łyśca.

W konferencji prasowej przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w sprawie ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego udział wzięli: Szymon Hołownia, lider Ruchu Polska 2050, Łukasz Misiura, prezes Stowarzyszenia MOST w Kielcach oraz lokalni przedstawiciele struktur Polski 2050Grażyna Adydan, liderka Stowarzyszenia 2050 w woj. świętokrzyskim i Rafał Kasprzyk, odpowiedzialny za budowę struktur politycznych w regionie.                                                                                                    

“Teren na Świętym Krzyżu (Łyścu) powinien pozostać w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego, tak jak ma to miejsce od przeszło 70 lat, czyli od momentu jego powstania. Przemawiają za tym aspekty historyczne, kulturowe, społeczne, przyrodnicze i prawne. Również od powstania parku funkcjonuje na Łyścu klasztor o. Oblatów, który stanowi szczególną wartość religijną. To wieloletnie bezkonfliktowe współistnienie jest bardzo ważnym czynnikiem jednoczącym mieszkańców Kielecczyzny wokół wspólnych wartości, szacunku wobec siebie nawzajem, ale też wobec pięknej przyrody. Prawo, a konkretnie art. 10 pkt 1a Ustawy o ochronie przyrody stawia sprawę jasno: “Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku narodowego następuje wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru”. A nic takiego nie zaszło” – powiedział Szymon Hołownia. 

“Mamy do czynienia z sytuacją, w której resort środowiska po prostu nagina prawo środowiskowe dla własnych celów. Ministerstwo woli iść na rękę zakonnikom z klasztoru na Świętym Krzyżu. To jest przykład sytuacji, w której „chory” układ między Kościołem a Państwem działa na szkodę wszystkim, lokalnym mieszkańcom, a szerzej, całej Polsce” – dodał lider Polski 2050. 

Polska 2050 bardzo mocno podkreśla w swoim programie konieczność pokojowego rozdzielenia Kościoła i Państwa. Całość analizy dostępna jest na stronie Instytutu Strategie 2050, skupiającego ekspertów Ruchu Polska 2050. Świętokrzyskim Parkiem Narodowym zajmują się także parlamentarzyści Polski 2050. Już w kwietniu złożyli interpelację poselską (Interpelacja nr 23481) w sprawie wyłączenia szczytowej partii Łyśca z obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

“Będziemy dalej działać w tej sprawie. Nasze Stowarzyszenie współpracuje tu z innymi organizacjami pozarządowymi. Chciałbym wyrazić uznanie dla Stowarzyszenia MOST, które walczy o tę sprawę” – podkreślił Hołownia. 

Dodatkowo, w trakcie konferencji poinformowano o przekazaniu wniosku do Prezydenta Miasta Kielc apelującego o merytoryczną debatę ws. ochrony lasów na terenie miasta Kielce przed agresywną wycinką, jaka miała miejsce wiosną tego roku. W debacie mieliby wziąć udział eksperci, przedstawiciele Lasów Państwowych, Rady Miasta oraz Stowarzyszenia Polska 2050 i ewentualnie inne podmioty. 

Po południu, lider Polski 2050 spotkał się w Cisowie z samorządowcami, następnie powrócił do Kielc, aby wraz z wolontariuszami Stowarzyszenia przekazać dla potrzeb szpitala psychiatrii dziecięcej w Kielcach zebrane środki czystości w ramach cyklicznej akcji #GramywKolory.

Na koniec wizyty odbyło się spotkanie otwarte na Placu Artystów z mieszkańcami i sympatykami Ruchu Polska 2050, w czasie którego można było zadawać pytania odnośnie planów ruchu w regionie w najbliższym czasie, dowiedzieć się o realizowanych działaniach i poznać lokalnych działaczy.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050