Ukraina

Koordynatorzy w regionach

1. Zachodniopomorskie – Judyta Fornalczyk
pomocukrainie.zachodniopomorskie@polska2050.pl

2. Pomorskie – Piotr Kajut
pomocukrainie.pomorskie@polska2050.pl

3. Lubuskie- Izabela Ziętka
pomocukrainie.lubuskie@polska2050.pl

4. Wielkopolskie – Hanna Kucik, Agata Sobczyk, Kasia Banaszak
pomocukrainie.wielkopolskie@polska2050.pl

5. Kujawsko-pomorskie – Żaneta Głowacka
pomocukrainie.kujawsko-pomorskie@polska2050.pl

6. Dolnośląskie – Krzysztof Głuszczyk
pomocukrainie.dolnoslaskie@polska2050.pl

7. Opolskie- Agnieszka Tkacz-Chmielewska
pomocukainie.opolskie@polska2050.pl

8. Śląskie – Żaneta Pilorz Janusz Mendera
pomocukrainie.slaskie@polska2050.pl

9. Małopolskie – Gosia Szostak
pomocukrainie.malopolskie@polska2050.pl

10. Podkarpackie – Monika Panek
pomocukrainie.podkarpackie@polska2050.pl

11. Łódzkie – Dawid Stępniewski + Damian Pacześniak
pomocukrainie.lodzkie@polska2050.pl

12. Świętokrzyskie – Magda Szymańska
pomocukrainie.swietokrzyskie@polska2050.pl

13. Lubelskie- Milena Kozak-Chrzanowska
pomocukrainie.lubelskie@polska2050.pl

14. Mazowieckie – Ewa Kalbarczyk
pomocukrainie.mazowieckie@polska2050.pl

15. Podlaskie – Marcin Dziemian
pomocukrainie.podlaskie@polska2050.pl

16. Warmińsko-Mazurskie Joanna Czarkowska
pomocukrainie.warminsko-mazurskie@polska2050.pl

17. Zagranica – Ludmiła Mitula
pomocukrainie.zagranica@polska2050.pl

 


Informacje o naszych działaniach:

Działamy w oparciu o nasze ZASOBY – ankieta dotycząca zasobów naszych członków zostanie u Koordynatorów regionalnych.

Działamy w oparciu o możliwości członków i wolontariuszy w regionie – do zbiórek rzeczowych wykorzystujemy nasze biura, pomagamy w transporcie, organizacji
pobytu, pomocy rzeczowej lokalnie, we współpracy z innymi organizacjami, organami państwa i samorządów.

Działamy w oparciu o organy samorządowe – starostwa, wojewodów, prezydentów miast. Zgłaszamy się z naszymi zasobami oferując swój CZAS I KOMPETENCJE.

Mamy ZESPOŁY wspierające:
– szkoleniowy – przeszkolenie naszych członków do pomocy w sprawach administracyjnych, formalnych:
(AGNIESZKA TKACZ-CHMIELEWSKA, MAREK KRAWCZYK, DOBROSŁAW ROLA, MAGDALENA HEHN)
– prawny – 1. monitoring sytuacji prawnej, 2. pomoc prawna
AGA TKACZ, MAREK KRAWCZYK, PAWEŁ ŚLIZ
– kontakt z zewnętrznymi organizacjami
EWA KALBARCZYK, GOSIA SZOSTAK, ŁUKASZ TOMIK (org. ukraińskie), DOBROSŁAW ROLA, ANDRZEJ OLSZAK,
– wsparcie psychologiczne
MARCELA OSTASZEWSKA, JUDYTA FORNALCZYK
– pomocy ws zwierząt
KRZYSZTOF GŁUSZCZYK, ŻANETA GŁOWACKA

Istnieje możliwość zaangażowania posłów i biur poselskich w regionach – kontakty bezpośrednio w regionach.

Uruchomiliśmy zbiórkę centralną – link i opis https://pomagam.pl/fh9bh4
Nasza pomoc na przejściach granicznych i w punktach recepcyjnych – jest organizowana w kilku miejscach w oparciu o tzw. „lotną ekipę”
Działania w regionach:
Są zebrane tutaj.

 


Najważniejsze informacje – LINKI

Można znaleźć tutaj.

 


Codzienne sprawozdania

Można znaleźć tutaj.

 

 

 

 

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050