UTW – Rynek pracy w kontekście starzejącego się społeczeństwa

09 grudnia 2022
12:08
Woj. mazowieckie

15 grudnia 2022 godz. 18:00 w imieniu koordynatorów i organizatorów Klubu Seniorów Stowarzyszenia Polska 2050 zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury „Jowisz”, ul. Chodecka 4, w Warszawie. w trakcie spotkanie odbędzie się wykład dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek pt. „Rynek pracy w kontekście starzejącego się społeczeństwa”.

Demografia a rynek pracy w Polsce – czy można przekuć zagrożenia w szanse?
Starzenie się polskiego społeczeństwa jest faktem i nic już tego nie zmieni, nawet otwarta przemyślana polityka migracyjna, która jest nieudolnie prowadzona w Polsce. Oznacza to, że z „prasumentów”/ (pracowników-konsumentów) stajemy się w coraz większej liczbie tylko konsumentami. Maleje podaż pracy, grozi nam zapaść systemu ubezpieczeń społecznych, rosną koszty ochrony zdrowia, opieka nad osobami starszymi „odciąga” z rynku pracy tych, którzy na nim mogliby funkcjonować. Badania pokazują, że wiek produktywny, gdzie dochody przekraczają wydatki, kończy się na poziomie 56 lat, a później jest coraz gorzej. Traci gospodarka, tracą osoby starsze. A jednak… większość laureatów Nagrody Nobla to osoby 60+, które pracowały i pracują do późnych lat. Trwają głębokie zmiany technologiczne, a rynek zmienia swoją strukturę nie tylko na proekologiczną i zrównoważoną, ale także „pro-srebrną”.

Po wykładzie planowany jest opłatek seniorów.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050