Wizyty żółtego Mikołaja w świętokrzyskim

20 grudnia 2022
10:33
Woj. świętokrzyskie
W tym roku nasz żółty Mikołaj zawitał do kilku miejscowości w regionie świętokrzyskim: Opatowa, Kielc, Jędrzejowa, Staszowa i Rytwian.  Oprócz składania życzeń i wręczania słodkich upominków, Mikołaj opowiadał mieszkańcom tych miejscowości o celach i idei Ruchu Polska 2050. Mikołajowi towarzyszyły śnieżynki czyli wolontariuszki z Polski 2050. Żółty kolor Mikołaja był nietypowy i budził zainteresowanie, prowokował do rozmów, zadawania pytań, a w końcu wyrażenia swoich opinii o stowarzyszeniu. Dużo osób posiadało powierzchowną wiedzę na nasz temat, ale niestety często operowali stereotypami, które usłyszeli w telewizji. Napotkane osoby otrzymywały słodycze oraz ulotkę z danymi kontaktowymi do lidera Polska 2050 w danej miejscowości. Wiele z tych osób zadeklarowało przemyśleć członkostwo w naszym stowarzyszeniu.
W Opatowie 2 grudnia otworzyliśmy nowe koło, więc jego członkowie  wraz z Żołtym Mikołej 4 dni później mieli okazję pokazać się mieszkańcom na ulicach miasta. W tym samym dniu Mikołaj zawitał do biura w Kielcach, żeby spotkać się z dziećmi. Były pluszaki i słodycze oraz zabawa z Mikołajem.
Z kolei w Jędrzejowie 11 grudnia w niedzielę ruszyła ekipa Pokolenia 2050 z jej koordynatorem Mateuszem Rybińskim. Jako młodzi mieli ułatwiony kontakt z rówieśnikami, co zaowocowało przyjęciem 2 nowych młodych członków do stowarzyszenia.

W Staszowie i Rytwianach 17 grudnia Mikołajem był sam wójt gminy Rytwiany i członek Ruchu Polska 2050 Grzegorz Forkasiewicz, którego trudno było rozpoznać poprzez doskonałe przebranie. Towarzyszyli mu członkinie i członkowie Klubu Seniora Polska 2050, którzy rozmawiali z napotkanymi osobami o przyszłości naszego kraju. Była również okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z nietypowym żółtym Mikołajem.

Podsumowując: w miejscowościach odwiedzanych przez naszego żółtego Mikołaja cześć osób miała okazję poznać nasz Ruch oraz miejscowe struktury i osoby stowarzyszenia Polska 2050.
Żółty Mikołaj wszędzie spotkał się z bardzo ciepłym i życzliwym przyjęciem.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050