ZROBILIśmy to – program „karta krohna” na pomorzu

08 sierpnia 2022
12:35

Działania Polska 2050 pokazują, że jako ruch oddolny jesteśmy najbardziej sprawczą organizacją społeczno-polityczną. Stowarzyszenie jako  “serce” ruchu realizuje głównie działania proekologiczne, prozdrowotne, walczy z wykluczeniami, pamiętając o jednostkach słabszych w społeczeństwie, wypełnia luki niezagospodarowane przez polskie państwo, tworzy przestrzeń dla różnych grup wiekowych, aby je upodmiotowić i zaktywizować, podejmuje działania związane z edukacją prodemokratyczną i proobywatelską.

Dzisiaj chcielibyśmy wam zaprezentować cykl tzw. „historii”, które odzwierciedlają nasze idee i wartości oraz mówią o naszej sprawczości oraz o osobach, bez których żadna z tych historii nie miałaby miejsca.

Zdobyliśmy prawie 38 tys. zł dotacji ze środków unijnych, aby stworzyć i wprowadzić program “Karty Crohna” na Pomorzu i zaktywizować osoby wykluczone z uwagi na choroby jelit. Możemy go rozszerzyć na cały kraj i pomóc tysiącom ludzi!

“Osoby cierpiące na schorzenia  przewodu pokarmowego spotykamy na co dzień w pracy, w pociągu czy na przystanku autobusowym, zwykle nawet o tym nie wiedząc. To temat „tabu”. Nie zdajemy sobie często sprawy, że każde wyjście wiąże się ze stresem i obawą, czy w pobliżu będzie dostępna toaleta. Osoby te funkcjonują w ciągłym napięciu. Tymczasem, w przestrzeniach publicznych naszych miast toalety publiczne to „towar deficytowy”. To dla tych osób bardzo wykluczające. Propagowanie idei integracji i solidarności oraz wspieranie osób zmagających się z wykluczeniem i marginalizacją, to jedne z głównych celów, jakie staramy się realizować jako Stowarzyszenie Polska 2050. Dlatego wspólnie z Instytutem Strategie 2050 opracowaliśmy i wdrażamy program, integrując przedsiębiorców i instytucje. Mapa internetowa, którą tworzymy, przedstawi sieć pozwalają na szybkie zorientowanie w terenie albo wcześniejsze przygotowanie „logistyki” przez wyjściem” – powiedziała Emila Rojka, członkini Polska 2050 Pomorskie (Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia), współtwórczyni programu .

Program w całości napisali członkowie Stowarzyszenia Polska 2050 Pomorskie, niektórzy są jednocześnie ekspertami Instytutu Strategie 2050. Tzw. “karta Crohna” to umożliwienie korzystania z toalet podmiotów prywatnych przez posiadaczy imiennych kart. Oddolnie rozwiązuje to problem braku dostępności publicznych toalet. Chcemy włączyć do życia społecznego osoby zmagające się z chorobą Leśniewskiego-Crohna i Nieswoistym Zapaleniem Jelita Grubego, które przez braki infrastruktury są często wykluczone z życia społecznego w mieście. Pilotaż ruszył w Gdyni, potem przewidziany jest w Gdańsku, bez przeszkód może być wprowadzony w całej Polsce. Problem wykluczenia społecznego jest obecny na każdym etapie naszego życia. Stowarzyszenie – z jednej strony zawiera porozumienia z właścicielami lokali – głównie z branży HoReCa,  z drugiej – z beneficjentami – chorującymi. Mamy już podpisane porozumienia o współpracy z 10 lokalami w Gdyni, a jeszcze nie rozpoczęliśmy promowania programu. Emitujemy dla beneficjentów imienne karty, które umożliwiają korzystanie z toalet w lokalach partnerów bez konieczności tłumaczenia się, zamawiania czy płacenia, co pozwala na uniknięcie krępujących sytuacji. 

Program opisany jest na stronie www.kartacrohna.pl oraz na https://www.facebook.com/search/top?q=karta%20crohna

 

 

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050