ZROBILIŚMY TO – SENIORZY MAJĄ GŁOS

09 września 2022
08:57

Nie aktywizujemy seniorów, to “Seniorzy mają głos” i to nie tylko na wyborach. Nasi seniorzy organizują kluby, wyjazdy integracyjno-szkoleniowe, debaty, a w bieżącym roku powołują własny Uniwersytet Trzeciego Wieku 2050 – w tegorocznej edycji pod hasłem edukacji obywatelskiej! A na poziomie regionalnym m.in. w województwie dolnośląskim zdobyliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta Wrocław na 2 lata w wysokości 76 000 zł na zajęcia w ramach “Klubu Wrocławski Senior”.

Kluby Seniora Polska 2050 działają już prawie od półtora roku, mamy około 20 klubów z różnych regionów Polski oraz klub z Londynu, zrzeszają w sumie 200 seniorów – w tym również tych indywidualnie współpracujących. W minionym roku na poziomie krajowym Seniorzy przeprowadzili cykl spotkań dyskusyjnych środowiska seniorów oraz wypracowali postulaty jako dokument „Polityka Senioralna Państwa”, który został przekazany do dalszej pracy ekspertom z Instytutu STRATEGIE 2050. Członkowie klubów aktywnie włączyli się w kilkadziesiąt akcji Stowarzyszenia. 

Z kolei, w ramach projektu “Działania na rzecz wrocławskich seniorów w latach 2022-2023” Stowarzyszenie Polska 2050 otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta Wrocław na 2 lata w wysokości 76 000 zł na organizację zajęć. Jednym z głównych założeń jest otwarcie na indywidualnych uczestników biorących udział w wybranych warsztatach i wyjazdach. Dotyczą głównie nabywania kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie, edukację z zakresu zdrowego trybu życia, aktywizację ruchową, wspieranie uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia, integrację oraz promocję postaw obywatelskich. Wczesną jesienią ruszy strona internetowa www.wroclawskisenior.pl , a tymczasem informacje można znaleźć na facebooku Polska 2050 Dolnośląskie. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 2050 to najnowszy projekt naukowy Klubów Seniora, który rozpocznie działalność uroczystym wykładem już 15 września 2022 w Pruszkowie, na terenie obiektu “Ucieranie treści”, ul. Obrońców Pokoju 8. UTW przewiduje 10 zjazdów łącznie, w semetrze jesienno-zimowym oraz wiosenno-letnim. Rozumiejąc realne problemy starzejącego się polskiego społeczeństwa  oraz ogromną potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego, wykłady prowadzone będą hybrydowo, na żywo w kolejnych miejscowościach i transmitowane online do pozostałych, aby dotrzeć do jak największej liczby uczestników. Uniwersytet przyjmuje bezpłatnie wszystkie osoby od 55+ niezależnie od przynależności organizacyjnej, poglądów czy przekonań. Przewidujemy też miejsca dla Wolnych Słuchaczy, którzy bez zapisów mogą uczestniczyć w wybranych wykładach. Na zakończenie na uczestników na podstawie zaliczenia roku czekają dyplomy.

Natomiast, już pod koniec września odbędzie II Ogólnopolski Zjazd Klubów Seniora, tym razem w Górach Świętokrzyskim, na który zapisała się rekordowa ilość sympatyków, tj. około 70 seniorów z różnych części Polski i świata.  

Oto co o dotychczasowej działalności Seniorów oraz przyszłych planach mówi Andrzej Sławiński, inicjator i pomysłodawca Klubów Seniora Polska 2050: “Ideą Klubów jest inspirowanie do aktywności obywatelskiej i społecznej w swoim środowisku. Chcemy być postrzegani jako aktywni uczestnicy społeczeństwa. Mamy wiedzę, doświadczenie, patrzymy na wiele problemów z szerszej perspektywy. W Polsce 2050 to, co chcemy przekazać – pokazujemy w działaniu. Angażujemy się w akcje społeczne, np. “Wynieś, przynieś, pozamiataj”, edukację ekologiczną. Zbudowaliśmy plac zabaw dzieciom z rodziny zastępczej, przeprowadziliśmy debaty na temat polityki senioralnej, a teraz na Uniwersytecie będziemy mówić o wolności, aktywności społecznej i obywatelskiej, o tym, że jako obywatele jesteśmy wszyscy tacy sami, niezależnie od pokolenia, mamy swoje prawa i obowiązki” .

 

Więcej informacji o projekcie na uniwersytet-trzeciego-wieku-2050

 

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050