Zrównoważona infrastruktura transportowa oraz strefa tempo 30 dla Warszawy

09 grudnia 2022
09:01
Woj. mazowieckie

W dniu 08 grudnia 20222 roku pod Urzędem Miasta st. Warszawy odbyła się  konferencja prasowa Ruchu Polska 2050 z udziałem członków Stowarzyszenia Polska 2050, Partii Polska 2050 Szymona Hołowni oraz ekspertów mazowieckiego oddziału Instytutu Strategie 2050.

To kolejna konferencja odnosząca się do projektu Zielonej wizji Warszawy oraz nowego projektu pod nazwą tempo 30. Uczestnicy konferencji zaprezentowali stanowisko Ruchu Polska 2050 względem tych dwóch tematów oraz zwrócili uwagę na kilka istotnych elementów jak m.in. potrzebę inkluzywności projektu tempo 30 i dopasowania do niego rozkładu komunikacji miejskiej, rewizję przebiegu planowanej III linii metra, czy przyśpieszenia inwestycji w bezemisyjny tabor autobusowy – autobusy elektryczne do roku 2035.

 Polska 2050 wnioskuje o przyspieszenie prac nad budową linii tramwajowej na zieloną Białołękę i Gocław. Popieramy ideę wprowadzenia strefy tempo 30 w Warszawie, zwracając uwagę na kilka istotnych elementów (sposób wdrażania projektu powinien być inkluzywny i służyć jak najszerszej grupie mieszkańców Warszawy.

Uczestnicy konferencji wskazali na pilną potrzebę opracowania spójnej wizji rozwoju metra w Warszawie jak również wyposażenie całej floty MZA w autobusy elektryczne już do 2035 roku, a nie dopiero do 2050. Są to ambitne i zielone cele dla Warszawy. Nasz ruch wnioskuje o rozwój stref czystego transportu w Warszawie wzorem pierwszej takiej strefy w Europie Środkowej, którą uchwalił Kraków. Jesteśmy również za lepszą integracją infrastruktury rowerowej i komunikacji miejskiej na styku Warszawy i sąsiednich gmin – odnosi się do tego. m.in. raport – Rowerem w Przyszłość, który przygotowało Stowarzyszenie Polska 2050 Warszawa oraz Mazowiecki Instytut Strategie 2050  Plan

Dr hab. Marek Słoń ekspert z mazowieckiego Instytutu Strategie 2050 – zwrócił uwagę na fakty i mity, które pojawiają się wokół procesu wprowadzania strefy tempo 30 w Warszawie.

Przykłady takich mitów:

  • “trzeba będzie jechać przez miasto 30 km/h” – nie, przejazd przez strefę to kilkaset metrów na początku lub na końcu podróży.
  • “czas przejazdu przez miasto znacznie się wydłuży” – nie, w większości przypadków będzie dłuższy o mniej niż minutę.
  • “nie wiadomo, czy będzie mniej wypadków, spalin i hałasu” – wiadomo, dobrze wprowadzona strefa tempo 30 przynosi efekty w postaci mniejszej ilości wypadków drogowych, mniejszej ilości osób poszkodowanych i zabitych w tych wypadkach, zmniejsza hałas oraz obniża poziom szkodliwych substancji pochodzących ze spalin.

 Mikołaj Dorożała – koordynator ds. zrównoważonej mobilności Stowarzyszenie Polska 2050, członek zarządu Stowarzyszenia na Bielanach podkreślił: Zwracamy szczególną uwagę na potrzebę minimalizacji opóźnień autobusów komunikacji miejskiej, uważamy, że tego typu projekt jest częścią szerszej wizji rozwoju miasta i powinien pojawić się w dokumencie dot. Zielonej Wizji Warszawy. Zwracamy uwagę na brak przekroju jezdni w analizowanych kryteriach dla ulic objętych strefą. W konsekwencji może to prowadzić do powstawania niesprzyjających idei projektu tempo 30 sytuacji, gdy postuluje się likwidację świateł na drodze o dwóch pasach w każdym kierunku, jak na odcinku ul. Kasprowicza, zwracamy uwagę na potrzebę zmiany w konstrukcji i funkcjonowaniu systemów zarządzania ruchem – światła, rozkłady jazdy komunikacji miejskiej oraz wnioskujemy o włączenie ekspertów Instytutu Strategie 2050 do dalszych prac nad tym projektem.

 Wanda Brociek – członkini zarządu warszawskich struktur partii Polska 2050 Szymona Hołowni oraz liderka Stowarzyszenia Polska 2050 na Ursynowie zwróciła uwagę, iż do efektywnego przeprowadzenia projektu potrzebna jest przede wszystkim sprawna komunikacja z mieszkańcami, w tym potrzeba inkluzywności projektu strefa tempo 30 i innych tego typu projektów oraz rzetelne konsultacje społeczne. Urzędnicy muszą wyjść zza biurek, aby mieć jak najdokładniejsze, realne rozpoznanie terenu i potrzeb.

 Donata Rapacka – Radna Dzielnicy Żoliborz przedstawiła doświadczenia działających już stref tempo 30 m.in. na Żoliborzu podkreślając, że projekt nie jest niczym nowym dla Warszawy – takie strefy/ograniczenia prędkości do 30km/h istnieją na warszawskich ulicach od wielu lat. Należy je teraz ujednolicić, aby stały się najbardziej efektywne i służyły poprawie jakości życia mieszkańców.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050