Integracja kulturowa – cykl spotkań plenerowych

 W ramach projektu odbył się cykl paneli dyskusyjnych z przedstawicielami mniejszości etnicznych mieszkających w Łodzi i okolicach. Naszymi gośćmi byli:

  • Hovhannes Yazichyan – ormianin, weteran wojny armeńsko-azerskiej o Górski Karabach oraz wielokrotny Mistrz Świata w sportach siłowych, od ponad 20 lat mieszkający w Pabianicach;
  • Dawid Szychowski – Rabin Łodzi, zajmujący się edukacją z zakresu religii, kultury i historii żydowskiej oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

Tematem spotkań było poznanie różnic kulturowych, z którymi mierzą się imigranci decydujący się na pozostanie w Polsce. Goście, oraz uczestnicy paneli, zastanowili się wspólnie nad tym, jak pokonywać wyzwania wiążące się z integracją w nowym społeczeństwie oraz poznali historię danej grupy.