Minigranty

To pomysł na wsparcie finansowe inicjatyw tworzonych przez naszych wolontariuszy i członków Stowarzyszenia Polska 2050, których beneficjentami mogą być wszyscy mieszkańcy Polski. 
Fundusz jest dla osób, którzy chcą zrobić coś na rzecz innych, zmienić nasz kraj w drobnym, aczkolwiek istotnym zakresie. Inicjatywy te doceniane są przede wszystkim za wykorzystanie potencjału wolontariackiego, są zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia, tj. działaniami społecznymi, obywatelskimi, ekologicznymi, a przede wszystkim – działaniami nastawionymi na wsparcie innych.

Życzylibyśmy sobie, aby każdego roku odbywały się dwie edycje konkursu – wiosenna i jesienna, a każda z nich wspierała minimum 50 oddolnych inicjatyw wolontariackich w kwocie 500 zł. Środki te mają posłużyć do zakupu przedmiotów, niezbędnych do realizacji zamierzonych celów.

MiniGranty – to ważne pomysły na zmienianie naszego otoczenia w małej skali. To nie są MEGA projekty, ale proste, zwykłe, nasze mini sprawy: pomalowanie płotu, uszycie pościeli, nakarmienie głodnego, kupienie kocyka dla zwierzaka. Rzeczy małe, ale jakże ważne.

Zapraszamy do kontaktu:
minigranty@polska2050.pl

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050